počet produktů: 0
cena: 0 CZK
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
možnosti plateb
počítadlo přístupů
online: 2
dnes: 68
celkem: 440231
Homecredit - zjisti castku


Podporujeme také nový sport ve Zlíně - BASEBALL!! NEVÁHEJ A PŘIDEJ SE!

REMA Systém a. s.


SLUŠIVÁ DÁMSKÁ MÓDA !!! SUPER CENY !!!

REMA Systém a. s.REMA Systém a. s.

Reklamační řád

REKLAMAČÍ ŘÁD  

 

1.1.
Ke každému zboží zakoupenému u firmy ATAcomp s.r.o. je přikládána faktura, která slouží zároveň jako záruční list. Osobním převzetím zboží nebo převzetím zboží od dopravce kupující souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem společnosti ATAcomp s.r.o. a potvrzuje, že byl s nimi seznámen. V případě zvolené platby na dobírku, je faktura zaslána elektronicky v podobě PDF na email kupujícího, jenž uvedl při registraci na e-shopu.

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1.2.
Firma ATAcomp s.r.o. se zavazuje, že dodané zboží bude po stanovenou dobu záruky způsobilé pro použití k danému účelu. 
Délka této záruky je uvedena na faktuře u každé položky v měsících. Připouští-li to povaha věci k prodeji na provozovně,
má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

1.3.
Koncoví zákazníci, řídící se platným Občanským zákoníkem, reklamují zboží pouze a jen na naší provozovně ve Zlíně a to buď osobně, nebo zasláním. Výjimkou je případ prodloužené záruky u nového zboží nad 24 měsíců. Tento výrobek je nutné reklamovat u autorizovaného servisu nebo u výrobce. Tato záruční doba se již neřídí Občanským zákoníkem a jedná se o pravidla výrobce. Ostatní zákazníci (podnikatelé a firmy) řeší reklamace sami přímo s autorizovaným servisem daného výrobce, pokud se jedná o nové produkty. Starší a použité zboží reklamují na naší provozovně. U autorizovaného servisního střediska se zákazník-podnikatel dále řídí jejich pokyny. U věcí použitých je uvedena záruční doba a po jejím uplynutí je do doby jednoho roku -zkrácené období- možnost uplatnit odpovědnost za vady výrobku. Přičemž prvních šest měsíců dokazuje odpovědnost za vady prodejce a dalších 6 měsíců kupující.

1.4.
Záruka na použité zboží (repasované, použité atd.) je v délce 3 měsíců, pokud není uvedeno u konkrétního produktu jinak.
Na použitý spotřební materiál nelze záruku uplatňovat.

1.5.
Záruční doba na nový spotřební materiál je stanovena pro prodej koncovému zákazníkovi na 24 měsíců, pro podnikatelské subjekty je v délce 12 měsíců. Záruční doba na spotřební materiál může skončit využitím užitných vlastností výrobků.

1.6.
Prodejce odpovídá kupujícímu spotřebiteli za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, a to ve smyslu § 616 o.z. Při rozporu dodaného zboží s kupní smlouvou má kupující nároky vůči prodejci ve smyslu § 616 o.z. Veškeré reklamační řízení je prováděno na adrese provozovny: ATAcomp s.r.o., J.A.Bati 5542, Zlín ,76001. 

1.7.
Zboží je nutno dopravit na náklady odesílatele na adresu zlínské provozovny. Pokud bude reklamace uznána, náklady na dopravu dle platných přepravních tabulek České pošty a.s., budou proplaceny. Toto neplatí při neoprávněné reklamaci. Při neoprávněné reklamaci je zboží zasíláno zpět na adresu kupujícího na jeho náklady. Pokud se jedná o neoprávněnou reklamaci, zákazník o tomto bude informován emailem nebo telefonicky a na převzetí případně na dalším řešení se dále s kupujícím dohodneme emailem.

1.8.
Zjištěnou závadu nám neprodleně nahlaste telefonicky, nebo prostřednictvím emailové korespondence, společně s popisem výrobku, výrobním číslem, adresou zákazníka, číslem objednávky, datem prodeje a popisem závady-dle vašich možností. Reklamace bude probíhat dle platných zákonů ČR a reklamačních podmínek výrobce reklamovaného zboží. Při reklamaci budete vždy potřebovat kopii faktury nebo záručního listu a dokladu o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Tyto doklady ve formě kopie přiložte k výrobku společně s popisem vady.

1.9.
Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době prodeje upozorněn. Na vady tohoto původu se nevztahuje a neposkytujeme odpovědnost za vady.  Odpovědnost za vady nevztahuje na kosmetické vady výrobku, jako jsou oděrky, případně drobné praskliny z důvodu jeho klasifikace jako použitého. V případě uznání odpovědnosti za vady má zákazník právo na slevu z kupní ceny nebo uvedení výrobku do stavu definovaném v kupní smlouvě nebo na výměnu věci. U výměny věci začíná doba odpovědnosti za vady platit opět od začátku. Při prodeji koncovému zákazníkovi je maximální doba pro vyřízení oprávněné reklamace stanovena na jeden měsíc, počínaje dnem odevzdání výrobku prodávajícímu nebo převzetím přepravní společností.
 

1.10.
Pokud prodávající uvede kupujícímu dobu pro vyřízení reklamace delší než jeden měsíc, musí kupující s tímto souhlasit. Při prodeji výrobku firmě na IČ je dobou pro vyřízení oprávněné reklamace doba nezbytně nutná. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy z důvodů uznání odpovědnosti za vady jen tehdy, pokud se prokáže, že prodávající o vadě věděl již při prodeji nebo pokud zboží nemá vymíněné vlastnosti, požadované kupujícím. Při reklamování nové věci má zákazník v případě uznání reklamace nárok na opravu věci do plně funkčního stavu.

1.11.
Pokud se bude opakovat stejná závada v průběhu záruční doby výrobku celkově třikrát, má zákazník právo na nový výrobek nebo vrácení peněz. Při výměně za nový výrobek začíná běžet nová záruční doba. Okamžitá výměna zboží je podmíněna jeho fyzickým stavem na skladě. Pokud není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. Zásilka by měla být tedy v zájmu kupujícího pojištěna.

1.12.
V případě, že je zásilka od přepravce zjevně poškozena nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody), zákazník při převzetí zboží sepíše s přepravcem škodní protokol a vhodným způsobem poškození zadokumentuje (digitální fotografie), aby se předešlo případným dohadům o poškození zboží prodejcem.

1.13.
Pokud dojde k převzetí zboží kupujícím, zboží se stává jeho majetkem. Když po převzetí zboží majitelem je zjištěno jeho poškození přepravou (do 3 dnů od převzetí) nebo pokud toto poškození je již zjevné na poště, je možné postupovat dvěma způsoby:

1.13.1.
Řešení reklamace s přepravní společností, to znamená vypsání reklamačního protokolu s uvedením svého čísla účtu pro finanční vyrovnání vad na výrobku, způsobených přepravou (v praxi znamená většinou vyplacení celé částky za zboží na základě faktury). Tento způsob znamená, že poškozený předmět zůstává ve vašem vlastnictví a od pošty dostanete finanční vyrovnání za poškození. 

1.13.2.
Zboží odeslat jako reklamaci vad způsobených přepravou zpět k nám na prodejnu s tím, že reklamační protokol vypíšeme my po přijetí předmětu. V tu chvíli řešíme reklamaci zboží, které je naším majetkem a buď vám odešleme jiný kus (pokud je toto možné) nebo vracíme peníze. 

1.14.

Na nový spotřební materiál, tj. zboží, u kterého se počítá s životností kratší než 24 měsíců (barvicí pásky, tonery do tiskáren, tryskové hlavy, akumulátory, lampy do projektorů apod.) je dle občanského zákoníku poskytována záruka 24 měsíců pouze na funkční (výrobní) vady, nebo na vady, které prokazatelně vznikly před ukončením obvyklé životnosti výrobku, která je při běžném užívání zaručena (vadná elektronika, poškození ihned po rozbalení apod.). Neznamená to však v žádném případě, že po uvedené době životnosti nebo expirační lhůtě přestane výrobek fungovat. U těchto výrobků se již z jejich povahy a technologického zpracování předpokládá (již při jejich výrobě), že zaručené užívání výrobků bude kratší než 24 měsíců.

1.15.
U inkoustových tiskáren je nutné uskutečnit alespoň jeden výtisk za 14 dní případně provézt softwarové čištění tiskové hlavy. Inkoustové tiskárny se nesmí umisťovat u zdrojů tepla - topení, přímotop.. Za zaschlé tiskové hlavy a cartridge neneseme odpovědnost. Inkoustové a laserové tiskárny lze v záruční době reklamovat pouze s používáním originálních kazet-tonerů. Pokud byl v tiskárně používán neoriginální spotřební materiál, bylo zařízení provozováno v rozporu s podmínkami výrobce. Pokud již takto nebyl výrobek prodáván.

1.16.
Životnost výrobku vymezuje dobu, po kterou je garantována bezchybnost výrobku a jeho funkčnost. Po uvedené době životnosti může dojít k takovému opotřebení výrobku, které znemožní jeho další používání. Není to ale důvod k reklamaci zboží. Životnost těchto produktů je u těchto produktů vždy uvedena na dodacím listě.

1.17.
Na použité spotřební zboží není poskytována žádná garance. Příkladem je prodávaný použitý notebook, u kterého nelze reklamovat stav akumulátoru, protože se jedná o část notebooku, branou jako spotřební zboží. Stejně tak toner, optický válec, atd. u tiskáren. Vyjímkou je pouze předem uvedený stav tohoto zboží. U baterií se tedy jedná o výdrž, která je meřena a testována a u produktu uvedena. Pokud u zboží není tato doba-stav uveden(a), negarantujeme výdrž-stav tohoto komponentu.

1.18.
Při prodeji na IČO nehradíme poštovné za doručení předmětu na reklamaci. A taktéž nehradíme poštovné při neoprávněné reklamaci.

1.19.
Zboží zaslané na reklamaci na dobírku nepřebíráme!

1.20.
Reklamovat zboží může pouze osoba, které byl předmět prodán. Jakýkoliv další člověk nebo společnost, která se dále stane majitelem zboží, ztrácí u nás právo reklamovat zboží. Záruka u repasovaného, či použitého zboží se nepřenáší dalším prodejem. Pokud nebylo předem dohodnuto jinak.

1.21.
Nepřevezme-li si zákazník svou věc po vyřešení opravy, úpravy nebo jiných činností zadaných zákazníkem v objednávce/reklamačním protokolu, přičemž bylo stanoveno osobní vyzvednutí zásilky v objednávkovém/reklamačním protokolu do měsíce po telefonickém/elektronickém informování a výzvě k vyzvednutí, je společnost ATAcomp s.r.o. oprávněna účtovat skladné ve výši 50 Kč za každý započatý den uskladnění. Po šesti měsících bude zákazník upozorněn a poté věc prodána pro uhrazení skladovacích nákladů.

1.22.
Záruční doba na provedenou opravu/úpravu zařízení přijatého do servisu,  je v trvání 3 měsíců od převzetí zboží zpět zákazníkem.
Záruka se vztahuje pouze na předmět-část předmětu opravy čili pouze na opravovanou vadu. Před předáním věci k opravě, která obsahuje jakákoliv data, je povinen kupující si tyto zálohovat, neboť za případnou ztrátu dat v rámci opravy prodejce neručí. Ceník oprav najdete na našich internetových stránkách nebo přímo na prodejně

1.23.
O převzetí do opravy/úpravy je vystaven majiteli protokol, který si sám vyzvedne na provozovně při zadání opravy/úpravy nebo mu bude zaslán na jím uvedený email.

1.24.
Reklamace vadných pixelů u LCD monitorů se řeší ve shodě s normou ISO 13406-2 případně dle vnitřních předpisů jednotlivých výrobců, které mohou maximální možný počet deseti bodů snížit. U použitého, renew a repasovaného zboží se záruka na vadné pixely nevztahuje.

1.25.
Neručíme za případnou ztrátu dat na reklamovaném zboží. Je doporučeno před reklamováním zboží provézt zálohu. Taktéž neručíme za ztrátu dat všeobecně. Garantováno a ručeno je hardwarové zařízení, nikoliv softwarový obsah, který je majetkem zákazníka.

1.26.
Vzhledem k tomu, že některé notebooky jsou přímým dovozem výpočetní techniky do ČR ze zahraničí, nemusejí mít českou klávesnici! (tzn. chybí CZ diakritika), stejně tak mohou mít notebooky a počítače operační systém v cizím jazyce a tento systém nemusí být plně nainstalován! Je nutné jej doinstalovat a aktivovat. U renew a refurbished kusů může vzniknout odchylka v obsahu příslušenství notebooků a počítačů oproti stránkám výrobce

1.27.
Záruka se nevztahuje:

  • vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba,
  • zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN,
  • na vady vzniklé špatnou a neodbornou obsluhou (instalací),
  • použitím nesprávného (nelegálního) programového vybavení, nebo nesprávného spotřebního materiálu (škody způsobené počítačovými viry),
  • na spotřební materiál (tiskové hlavy, pásky, tonery, použité fotoválce, scanovací hlavy, baterie, atd.), jehož doba životnosti je dána charakterem zboží,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí,
  • na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození,
  • při porušení identifikačních štítků, štítků s výrobními čísly a protiprachových pásků (HDD, FDD, CD-ROM aj.),
  • poškozením zboží při přepravě (v případě okamžitého NEsepsání zápisu o škodě s přepravcem).

 

 

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2015 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a zárukou na zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

 

 

Ve Zlíně 1. 1. 2015